Ośrodek Egzaminacyjny

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży jest ośrodkiem egzaminacyjnym do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w następującyh zawodach:

 • Z.03 Ochrona osób i mienia
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zepsołów pojazdów samochodowych
 • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 • A.18 Prowadzenie sprzedaży
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Do egzaminów przestępują absolwenci szkół zawodowych z regionu: Ełk, Pisz, Szczuczyn, Olecko, Gołdap, Hajnówka, Rozogi, Suwałki, Gołdap.