Kursy przygotowawcze do matury:

 

 

 

Język Polski, Język Angielski, Matematyka

 

 

 

Chemia, Biologia, Fizyka i inne

 

Kurs na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym obejmuje 90 lub 180 godzin lekcyjnych zajęć.

Spotkania są raz lub dwa razy w tygodniu po 4 lub 2 godziny lekcyjne (z przerwą).

Stawiamy na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin zajęć – daje nam to gwarancję na zrealizowanie 100% wymaganego materiału na egzaminie oraz nabycie przez ucznia umiejętności biegłego rozwiązywania testów.

Cena kursu 630 zł (przy grupie 10 osobowej) za 90 godzin lekcyjnych.

Możliwa płatność w 2 lub 3 ratach.

Zajęcia odbywają się w CKPiU w Ełku ul. 11-go Listopada 24

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 listopada 2014 roku.

Karta zgłoszenia do pobrania

 

Co jest celem naszego kursu?

 

  • Skuteczna powtórka materiału i jego usystematyzowanie dzięki wielu ćwiczeniom praktycznym.
  • Stała weryfikacja wiedzy słuchaczy (testy egzaminacyjne, sprawdziany, prace domowe).
  • Nauka rozwiązywania testów zgodnie z kluczem i standardami egzaminacyjnymi.

Charakterystyka kursu!

 

Zajęcia prowadzone są przez aktywnych zawodowo nauczycieli szkół średnich, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem go do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

W trakcie kursu nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależeć będzie m.in. od przedmiotu nauczania oraz wiadomości i umiejętności uczestników zajęć. Będzie teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. Będą również kartkówki, sprawdziany, egzaminy próbne i oczywiście prace domowe. Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.

 

Co zapewniamy ?

 

  • Efektywny przekaz wiedzy i wysoką skuteczność nauczania.
  • Dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Przyjazną atmosferę i dobre warunki nauczania.