B. 7 Posadzkarz- glazurnik

Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty posadzkarskie oraz roboty okładzinowe.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania. Monter posługuje się narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, obijaki, czerpaki i kielnie, drążki i kliny oraz narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym, tj: wibratorami, młotkami udarowo-obrotowymi, pilarkami tarczowymi i kątowymi.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

B. 6 Malarz- tapeciarz

Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty malarskie i tapeciarskie.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania. Monter posługuje się narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, obijaki, czerpaki i kielnie, drążki i kliny oraz narzędziami mechanicznymi o napędzie elektrycznym, tj: wibratorami, młotkami udarowo-obrotowymi, pilarkami tarczowymi i kątowymi.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych. Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie. Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

E. 8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).Możesz prowadzić własną firmę.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach lub w systemie zmianowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta). Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), przenosić ciężkie przedmioty. Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie. Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów samochodowych.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych oraz fabrykach produkujących samochody.

Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Warunki pracy

Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie. Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych. Będziesz pracować w wymuszonej pochylonej pozycji

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

B. 30 Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.

Technik budownictwa wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszankę betonową, murowane konstrukcje budowlane, tynki, przeprowadza remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera
i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Kariera zawodowa

Technik budownictwa wykonuje pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, hurtowniach i składach materiałów budowlanych, pracowniach projektowych, zakładach remontowo-budowlanych spółdzielni mieszkaniowych. Technik budownictwa może też stworzyć własną firmę budowlaną.

Warunki pracy

Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych. Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych. Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter. Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu, wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz wykonywać czynności w dużym stopniu zrutynizowane, jednak ostateczny efekt pracy zależeć będzie od twojego poczucia estetyki, staranności i rzetelności musisz liczyć się z koniecznością pracy w szybkim tempie i wykonywania czynności monotonnych. Tempo i rytm pracy w dużym stopniu zależą od samego pracownika.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy. Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Możesz pracować na wysokości.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

A.18 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca organizuje sprzedaż, sprzedaje towary.

Będziesz pracować z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. Trafią ci się trudni klienci. W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów i ich ceny. Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane.,

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik handlowiec oraz technik księgarstwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych. Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy, znajomość języków obcych oraz dyspozycyjność.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego. Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.

Warunki pracy

Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach w systemie zmianowym w każdy dzień tygodnia. Sprzedawcy często pracują wieczorami i w weekendy. Przeciętny czas trwania pracy to 8 godzin dziennie. Zdarza się, że godziny pracy mogą ulec wydłużeniu (zwłaszcza dotyczy to okresów przedświątecznych, kiedy następuje wzmożony wykup towarów oraz w czasie inwentaryzacji towarów). Większość czasu będziesz pracować stojąc. Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym
w pozycji siedzącej. Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Może okazać się, że będzie konieczność przenoszenia ciężkich towarów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.

A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

Technik archiwista Organizuje i prowadzi archiwum, brakuje dokumentację nie archiwalną, przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego postępuje w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

Technik archiwista pracuje zarówno z dokumentami, jak i osobami. Często będziesz pracować w samotności.
W pracy wymagana jest duża koncentracja i dokładność oraz samodyscyplina.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: bibliotekarz, technik informacji naukowej. Wskazana jest umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, takich jak komputer, faks czy kserokopiarka. Bardzo dużym atutem archiwisty jest znajomość języków obcych, bowiem znaczna część dokumentów wytworzona została w języku niemieckim czy rosyjskim. Znajomość języka angielskiego pomocna jest ponadto w podstawowej terminologii archiwalnej i komputerowej.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w archiwach państwowych i zakładowych.

Warunki pracy

Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany, godziny są stałe. Pracuje się w archiwach państwowych i zakładowych. w dzień i tylko w dni robocze. Praca wykonywana jest w siedzibie archiwum, a wyjazdy służbowe są sporadyczne np. w razie przeprowadzania czynności kontrolnych w innych jednostkach. Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często w specjalnych pomieszczeniach archiwalnych, gdzie panuje określony mikroklimat. W archiwum należy liczyć się z wykonywaniem cięższych prac fizycznych, jak dźwiganie i przenoszenie akt z miejsca na miejsce, ciągnięcie wózka załadowanego dokumentami czy też wchodzenie na wysokie drabiny po akta znajdujące się na najwyższych półkach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

M.24 Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Blacharz samochodowy naprawia uszkodzone nadwozia pojazdów samochodowych, ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Naprawia nadwozia pojazdów samochodowych. Wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.

Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem brygadzisty, kontaktować się z klientami. Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów,
w salonach samochodowych z serwisem, w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów. Możesz także prowadzić własny zakład usługowy blacharstwa samochodowego.

Warunki pracy

Będziesz pracować w systemie jednozmianowym, w dni powszednie. W zakładach produkcyjnych praca może trwać 6–9 godzin, w warsztatach samochodowych 9–12 godzin. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych (hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy z serwisem), czasami na wolnym powietrzu o każdej porze roku. Będziesz wykonywać swoją pracę w pozycji stojącej lub pozycjach wymuszonych czynnościami zawodowymi, pracy towarzyszy hałas, powietrze natomiast może być zanieczyszczone oparami gazów spawalniczych.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Kowal wykonuje i naprawia wyroby kowalskie, wykonuje i naprawia wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego, wykonuje wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz samodzielnie wybierać metody wykonywania powierzonych zadań. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności monotonne.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych, rzemieślniczych warsztatach naprawczych, zakładach wykonujących kowalskie wyroby artystyczne. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać w trybie jednozmianowym, w ciągu dnia, od 6 do 10 godzin dziennie, godziny te są na ogół stałe. Będziesz pracował w kuźni, w wysokich temperaturach i hałasie. Podczas pracy będziesz
w ciągłym ruchu, w pozycji stojącej. Możliwe są wyjazdy do klienta w celu wykonania projektu i późniejszego montażu gotowego dzieła.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl