Kowal wykonuje i naprawia wyroby kowalskie, wykonuje i naprawia wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego, wykonuje wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego.

Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz samodzielnie wybierać metody wykonywania powierzonych zadań. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności monotonne.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach naprawczych maszyn i urządzeń technicznych, rzemieślniczych warsztatach naprawczych, zakładach wykonujących kowalskie wyroby artystyczne. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać w trybie jednozmianowym, w ciągu dnia, od 6 do 10 godzin dziennie, godziny te są na ogół stałe. Będziesz pracował w kuźni, w wysokich temperaturach i hałasie. Podczas pracy będziesz
w ciągłym ruchu, w pozycji stojącej. Możliwe są wyjazdy do klienta w celu wykonania projektu i późniejszego montażu gotowego dzieła.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl