Technik archiwista Organizuje i prowadzi archiwum, brakuje dokumentację nie archiwalną, przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego postępuje w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

Technik archiwista pracuje zarówno z dokumentami, jak i osobami. Często będziesz pracować w samotności.
W pracy wymagana jest duża koncentracja i dokładność oraz samodyscyplina.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: bibliotekarz, technik informacji naukowej. Wskazana jest umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, takich jak komputer, faks czy kserokopiarka. Bardzo dużym atutem archiwisty jest znajomość języków obcych, bowiem znaczna część dokumentów wytworzona została w języku niemieckim czy rosyjskim. Znajomość języka angielskiego pomocna jest ponadto w podstawowej terminologii archiwalnej i komputerowej.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w archiwach państwowych i zakładowych.

Warunki pracy

Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany, godziny są stałe. Pracuje się w archiwach państwowych i zakładowych. w dzień i tylko w dni robocze. Praca wykonywana jest w siedzibie archiwum, a wyjazdy służbowe są sporadyczne np. w razie przeprowadzania czynności kontrolnych w innych jednostkach. Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często w specjalnych pomieszczeniach archiwalnych, gdzie panuje określony mikroklimat. W archiwum należy liczyć się z wykonywaniem cięższych prac fizycznych, jak dźwiganie i przenoszenie akt z miejsca na miejsce, ciągnięcie wózka załadowanego dokumentami czy też wchodzenie na wysokie drabiny po akta znajdujące się na najwyższych półkach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl