Technik budownictwa wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszankę betonową, murowane konstrukcje budowlane, tynki, przeprowadza remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera
i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Kariera zawodowa

Technik budownictwa wykonuje pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, hurtowniach i składach materiałów budowlanych, pracowniach projektowych, zakładach remontowo-budowlanych spółdzielni mieszkaniowych. Technik budownictwa może też stworzyć własną firmę budowlaną.

Warunki pracy

Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych. Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych. Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter. Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl