Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów samochodowych.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych oraz fabrykach produkujących samochody.

Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Warunki pracy

Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie. Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych. Będziesz pracować w wymuszonej pochylonej pozycji

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl.