Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).Możesz prowadzić własną firmę.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach lub w systemie zmianowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta). Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), przenosić ciężkie przedmioty. Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie. Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl. Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl