M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających Przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki, wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki, wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Będziesz pracować w zespole. Będziesz się komunikować ze współpracownikami przełożonym. Twoja praca będzie zróżnicowana. Powinieneś być sprawny manualnie.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Wskazana umiejętność obsługi komputera.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym. W razie awarii konieczna będzie praca
w nadgodzinach. Będziesz pracować w budynkach, w halach produkcyjnych, narażony na hałas powodowany przez maszyny, wibracje, brud (smary, odpady). Będziesz pracować w pozycji stojącej, często pochylonej.
W pracy możesz przenosić i mocować ciężkie obrabiane przedmioty.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Ślusarz wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

Będziesz pracować indywidualnie. W swojej pracy będziesz utrzymywać kontakty ze zleceniodawcami
i odbiorcami usług oraz przełożonymi. Będziesz wykonywać czynności rutynowe.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Wskazane uprawnienia w zakresie spawalnictwa gazowego i elektrycznego.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, w zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego.Możesz prowadzić własny warsztat ślusarski.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać na jedną zmianę; w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. W zależności od specjalności będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych i niewymagających specjalnej wentylacji lub na otwartym powietrzu. Szczególnie ważna jest duża zręczność rąk i palców. Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy
w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

Kariera zawodowa

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa. Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych

Warunki pracy

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków
i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje.

Kariera edukacyjna Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także znajomość języka obcego.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.

Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną. Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty pracy poza granicami kraju.

Warunki pracy

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego. Narażony będziesz często na zmienne warunki atmosferyczne. Większość czynności będziesz wykonywać stojąc na rusztowaniach, często w niewygodnych pozycjach. Musisz być przygotowany na częste odległe dojazdy do miejsca pracy.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, wytwarza wyroby stolarskie, wykonuje naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich.

Będziesz pracować indywidualnie i samodzielnie. Będziesz odpowiedzialny za jakość wykonania wyrobów. Będziesz wykonywać pracę monotonną.

Kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii drewna. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań oraz w magazynach wyrobów. Możesz prowadzić własny zakład stolarski.

Warunki pracy

Będziesz pracować średnio 6–9 godzin dziennie, w stałych godzinach. Może się zdarzyć, że praca będzie musiała być wykonywana dłużej, nawet w dni wolne. Uzależnione jest to od wielkości i terminu zlecenia. Będziesz pracować zwykle w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zapylenia, hałasu, oparów lakierów i klejów.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik rachunkowości rozlicza wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne, sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w zawodzie technik ekonomista, technik prac biurowych, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym technik ekonomista. Na wszystkich stanowiskach technik rachunkowości powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi: faks, kserokopiarka, komputer.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach,
w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Warunki pracy

Godziny pracy technika rachunkowości są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, prowadzi i rozlicza inwentaryzacje, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w zawodzie technik ekonomista, technik prac biurowych, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym technik ekonomista. Na wszystkich stanowiskach technik rachunkowości powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi: faks, kserokopiarka, komputer.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach,
w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Warunki pracy

Godziny pracy technika rachunkowości są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Technik rachunkowości rozlicza wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne, sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w zawodzie technik ekonomista, technik prac biurowych, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym technik ekonomista. Na wszystkich stanowiskach technik rachunkowości powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi: faks, kserokopiarka, komputer.

Kariera zawodowa

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach,
w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Warunki pracy

Godziny pracy technika rachunkowości są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl