Dodaj podtytuł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs pomocy przedmedycznej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KASY FISKALNE

Jaki jest cel kursu „kasy fiskalne i inne urządzenie sklepowe”?

Celem szkolenia jest opanowywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej. Naszym zadaniem będzie „oswojenie” Państwa          z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi kas fiskalnych.

Jaki dokument otrzymam po ukończeniu kursu?

Szkolenie kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu otrzymujecie Państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa kas fiskalnych” na podstawie § 18. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

Ile trwa szkolenie?

Kurs trwa 4 dni – łącznie 20 godzin. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca kas fiskalnych oraz przepisów prawnych.

Jaki jest program kursu?

  • Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania.
  • Podstawowe pojęcia fiskalne (paragon fiskalny, stawki VAT, PLN, raport dobowy, raport miesięczny, fiskalizacja, itd...).
  • Budowa i zasada działania kas.
  • Organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera.
  • Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów.
  • Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu.
  • Raport kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
  • Test sprawdzający.

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu wynosi 290,00 zł za jedną osobę. Cena kalkulowana jest na grupę szkoleniową przynajmniej 10 osobową.