Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ełku jest szkołą publiczną prowadzoną przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Oferta edukacyjna  kierowana jest do młodzieży z obowiązkiem szkolnym, która w związku z różnymi problemami: rodzinnymi, społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi i innymi posiada opóźnienie w cyklu kształcenia, nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży i ma ukończone 16 lat.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie dziennym przez 3 dni w tygodniu i realizowane są zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia ogólnego.

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z bogatym doświadczaniem

z wieloletnią praktyką zawodową, przygotowaniem pedagogicznym, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka.

Dodatkowo dla słuchaczy przygotowaliśmy:

 • zajęcia z pedagogiem
 • spotkania z socjoterapeutką
 • doradztwo zawodowe
 • samorząd słuchaczy
 • koło teatralne
 • koło fotograficzne

W placówce mieści się:

 • biblioteka
 • świetlica
 • półka z „wolnymi książkami”

We współpracy z komendą OHP 14-13 słuchacze klas drugich i trzecich, mogą odbywać przyuczenie w wybranym przez siebie zawodzie u pracodawców.

Placówka wystawia zaświadczenia honorowane przez ZUS, KRUS oraz inne instytucje, słuchacze otrzymują także legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy czy bilety wstępu.