bip logo 100pxBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenia:

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent (1/1 etatu)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent (1/1 etatu)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent (1/1etatu)

Archiwalne

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent (1/1 etatu)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent (1/1 etatu)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent (1/1etatu)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent (1/2 etatu)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent (1/2 etatu)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent (1/2 etatu)

 

Zapytania ofertowe:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwalne

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Wyposażenie pracowni rysunku technicznego i dokumentacji technicznej”

Załącznik Nr 1

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług doradztwa zawodowego dla 90 osób - uczestników projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w Powiecie Ełckim II edycja" w okresie od 25 stycznia do 28 lutego 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku W-1"