Celem projektu jest udzielenie wsparcia w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia dla osób zwolnionych oraz zagrożonych zwolnieniem zamieszkujących subregion ełcki.

W ramach projektu planowane jest udzielenie wsparcia dla 40 osób w oparciu o dwie ścieżki: szkoleniową oraz dotacyjną.

Ze ścieżki szkoleniowej będzie mogło skorzystać 14 osób z kolei ze ścieżki dotacyjnej 26 osób. Z grupy 26 osób zostaną wyłonione 22 osoby, które otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną w kocie do 40 tyś zł na rozwój przedsiębiorczości. Osoby te będą mogły również ubiegać się o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności w kwocie do 1200 zł oraz przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy po ustaniu podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie do 900 zł.

 

logo-poklueefs-logo