Projekt „Nowy zawód- nowa firma” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Projekt jest realizowany w okresie od 28.09. 2012 do 27.06.2014

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem :

  • Doradztwo oraz szkolenia - uczestnicy projektu / beneficjenci pomocy / otrzymają wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego
    w wymiarze 2 godzinnym. Osoby korzystające ze ścieżki szkoleniowej zostaną objęte doradztwem zawodowym (3h/os) oraz pośrednictwem pracy (5h/os).
    W ramach projektu przewidziane są 3 szkolenia: „Prawo jazdy kat C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C” (dla 4 osób); „Operator betoniarek i montażysta rusztowań budowlanych” (dla 5 osób) oraz „Operator ładowarek w zakresie kl. III” (dla 5 osób).
  • Szkolenie z zakresu ABC własnego biznesu - w ramach tego szkolenia 26 osób otrzyma wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie to będzie prowadzone w wymiarze 60 godzin zajęć oraz każdy z 26 uczestników zostanie objęty 3 godzinnym doradztwem indywidualnym.
  • Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 22 osób na rozwój przedsiębiorczości– będzie polegało na udzieleniu beneficjentom pomocy jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa . Będzie to kwota maksymalnie do 40 tyś PLN, 
  • Podstawowe Wsparcie pomostowe - obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności (do 1200 PLN/m-c). Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie opłat obligatoryjnych/w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe oraz inne opłaty stałe niezbędne do funkcjonowania firmy /
  • Przedłużone Wsparcie pomostowe - obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (do 900 PLN/m-c). Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy utrzymanie płynności finansowej

Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia /zarejestrowania/ działalności gospodarczej

Informacje o rekrutacji :

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch terminach. I tura od 24 października 2012 roku, II tura od 03.01.2013 roku w oparciu o formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w biurze projektu: przy ul. 11-go Listopada 24, 19 – 300 Ełk

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w terminie od 24.10.2012 do 30.11.2012r. O przyjęciu formularza decyduje data wpływu do biura projektu .

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku uzyskania kompletu zgłoszeń.

 

logo-poklueefs-logo