unia

Harmonogram doradztwo indywidualne: pobierz (plik PDF)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram grupowego doradztwo specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej: pobierz (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rankingowa uczestników projektu II tura: Lista (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Doradztwa Indywidualnego ABC własnego biznesu - pobierz (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Biznesplan w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go Listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 od dnia 11.10.2017 r. do dnia 13.10.2017 r. Druki do pobrania w zakladce FORMULARZE

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Szkolenia ABC własnego biznesu - pobierz (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Termin II naboru do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” został przedłużony.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać  do 30.09.2017 r. w Biurze Projektu na ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk pok. 14.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Biznesplan w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go Listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 od 21.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. Druki do pobrania w zakladce FORMULARZE

-------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Doradztwa Indywidualnego ABC własnego biznesu - pobierz (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rankingowa uczestników projektu I tura: Lista (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Biznesplan w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go Listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 do dnia 03.08.2017 r. Druki do pobrania w zakladce FORMULARZE

-------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Doradztwa Indywidualnego ABC własnego biznesu - pobierz (plik PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy szkoleniowe ABC Własnego biznesu

Grupa I - pobierz (plik PDF)

Grupa II - pobierz (plik PDF)

Grupa III - pobierz (plik PDF)

Grupa IV - pobierz (plik PDF)

 

Szczegółowe harmonogramy szkoleń w zakładce HARMONOGRAMY

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczął się II nabór do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od  01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w Biurze Projektu lub jednym z Punktów Rekrutacyjno- Konsultacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyła się I nabór do projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” które przeszły pozytywnie ocenę formalną - pobierz (plik PDF)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.