Lista rankingowa uczestników projektu I tura: Lista

-------------------------------------------------------------------------------------------

Biznesplan w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 do dnia 03.08.2017 r. Druki do pobrania wzakladce FORMULARZE

-------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Doradztwa Indywidualnego ABC własnego biznesu - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy szkoleniowe ABC Własnego biznesu

Grupa I - pobierz

Grupa II - pobierz

Grupa III - pobierz

Szczegółowe harmonogramy szkoleń w zakładce HARMONOGRAMY

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczął się II nabór do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od  01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w Biurze Projektu lub jednym z Punktów Rekrutacyjno- Konsultacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyła się I nabór do projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” które przeszły pozytywnie ocenę formalną - pobierz

 

 

 

unia

Biznesplany należy składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 do dnia 03.08.2017 r.