Celem projektu jest wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe w wieku powyżej 29 lat należące do grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach, z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego w okresie od III 2017 r. do VIII 2018 r.
Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących zadań: udzielenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego, przyznania środków na podjęcie działalności oraz udzielanie wsparcia pomostowego zarówno w formie finansowej jak i szkoleniowej.

 Plakat projekt

 

unia