unia

  1. Formularz rekrutacyjny - pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC)
  2. Wzór Biznesplanu - pobierz (plik PDF), pobierz (plik DOC). Biznesplan w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go Listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 od 11.10.2017 r. do dnia 13.10.2017 r.
  3. Załączniki do Biznesplanu - pobierz (plik WinRAR)

 

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Do rozpakowania załączników do Biznesplanu możesz potrzebować programu WinRAR, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program WinRAR