1. Formularz rekrutacyjny - pobierz
  2. Wzór Biznesplanu - pobierz Biznesplany w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami należy składać w opisanej zamkniętej kopercie do sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ulicy 11- go listopada 24 w godzinach 7.30 – 14.30 do dnia 03.08.2017 r.
  3. Załączniki do Biznesplanu - pobierz

 

 

 

unia