1. Marta Obrycka
 2. Wysocki Piotr
 3. Milewski Radosław
 4. Abratkiewicz Grażyna
 5. Harasimik Renata
 6. Korsak Krzysztof
 7. Mikołajczyk Wojciech
 8. Kuczyński Jerzy
 9. Malinowski Paweł
 10. Kumkowski Patryk
 11. Lulewicz Magdalena
 12. Lutkiewicz Ewa
 13. Łopacz Katarzyna
 14. Mikołajczyk Jolanta
 15. Nitkowski Krzysztof
 16. Osiecka Katarzyna
 17. Orchowski Andrzej
 18. Ozorowska Grażyna
 19. Podkuliński Andrzej
 20. Radecki Jacek
 21. Sadowski Tomasz
 22. Krysztopa Tomasz
 23. Kowalik Katarzyna
 24. Markowska Joanna
 25. Jankowski Sylwester