1. Marta Obrycka
 2. Mikołajczyk Jolanta
 3. Wysocki Piotr
 4. Milewski Radosław
 5. Abratkiewicz Grażyna
 6. Harasimik Renata
 7. Korsak Krzysztof
 8. Mikołajczyk Wojciech
 9. Kuczyński Jerzy
 10. Malinowski Paweł
 11. Kumkowski Patryk
 12. Lulewicz Magdalena
 13. Lutkiewicz Ewa
 14. Łopacz Katarzyna
 15. Nitkowski Krzysztof
 16. Osiecka Katarzyna
 17. Orchowski Andrzej
 18. Ozorowska Grażyna
 19. Radecki Jacek
 20. Sadowski Tomasz
 21. Krysztopa Tomasz
 22. Kowalik Katarzyna
 23. Markowska Joanna
 24. Porucznik Joanna
 25. Pierzchała Iwona
 26. Gołek Ewa
 27. Zarzecki Bogdan
 28. Zarzecki Jerzy
 29. Korzeń Anna
 30. Walas Urszula
 31. Grzymkowska Katarzyna