NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM !!!

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Prowadzenie rachunkowości
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry i płace)
Wytwarzanie wyrobów stolarskich (stolarz)
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz – tynkarz)
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów
samochodowych)
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
Użytkowanie obrabiarek skrawających (tokarz – frezer)
Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (kowal)
Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych (blacharz samochodowy)
Organizacja i prowadzenie archiwum
Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca)
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (projektowanie ogrodów)
Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
(elektromechanik pojazdów samochodowych)
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (elektryk)
Monter suchej zabudowy
Malarz – tapeciarz
Posadzkarz – glazurnik
Florysta
Opiekunka środowiskowa
Ochrona osób i mienia
KUCHARZ

 

Więcej informacji na temat kierunków w zakladce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Zapisy: Sekretariat CKPiU, ulica 11 Listopada 24