bip logo 100pxBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (CKPiU) jest publiczną placówka oświatową powołaną uchwałą nr XXXVII/282/02 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 lutego 2002 roku do realizacji zadań z zakresu bezpłatnego przygotowania praktycznego młodzieży i ustawicznego dorosłych.

Pobierz: Statut CKPiU w Ełku

Pobierz: Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Ełku
 

Regulamin Organizacyjny CKPiU

Pobierz: Regulamin Organizacyjny CKPiU w Ełku

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Pobierz: Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Informacje nieudostępnione na BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępnione są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wniosek o udostępnieniu inforamcji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku na adres: 19-300 Ełk, ul. Matejki 1.

Pobierz: Wzór wniosku